Adw. Ludmiła Gryga-Lewandowska

Doświadczenie zawodowe nabyła będąc aplikantem sądowym i pracując na stanowisku sędziego, a następnie w ramach kancelarii jako radca prawny i adwokat.

Prowadziła obsługę podmiotów gospodarczych ( m.in. przedsiębiorstw państwowych i spółek prawa handlowego ), jednostek samorządu terytorialnego ( m.in. gminy i miasta na prawach powiatu ), samorządu zawodowego ( Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach ) oraz osób fizycznych.

Pełniła funkcję syndyka masy upadłościowej. Prowadziła wykłady z zakresu tzw. prawa medycznego. Zakładała i likwidowała spółki prawa handlowego, stowarzyszenia i fundacje.

  • Członek Izby Adwokackiej w Katowicach.
  • Prywatnie żeglarz i turysta.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo ( 1980-1984 ).

Odbyła aplikację sędziowską i zdała egzamin sędziowski ( 1985-1987 ).

Ukończyła Studium Prawa Europejskiego ( 2005 ).

Ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego ( 2006-2010 ).

Ukończyła kursy : dla kandydatów na likwidatorów podmiotów gospodarczych, syndyków masy upadłościowej, specjalisty ds. funduszy strukturalnych i zarządzania projektami oraz z zakresu opłat skarbowych (1993, 2004, 2007).