Odszkodowania

Odszkodowania, zadośćuczynienia, ubezpieczenia

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń, osób fizycznych i podmiotów odpowiedzialnych za wyrządzone szkody, obejmujące zarówno udzielanie porad prawnych, jak również reprezentację klientów w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych, w tym m.in. w sprawach o:

  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki komunikacyjne (OC i AC),
  • odszkodowanie za wypadki przy pracy,
  • odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za czyny niedozwolone, w tym odszkodowanie od Skarbu Państwa,
  • odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne,
  • zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych.