Prawo rodzinne i opiekuńcze

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, obejmujące zarówno udzielanie porad prawnych, jak również reprezentację klientów w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych, w tym m.in. w sprawach o:

 • rozwód i separację,
 • dochodzenie od małżonka środków na zaspokajanie potrzeb rodziny,
 • uchylenie się od odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez drugiego z małżonków,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
 • podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej,
 • alimenty, w tym ustalenie, podwyższenie, obniżenie alimentów, zniesienie obowiązku alimentacyjnego,
 • ustalenie pochodzenia dziecka, w tym zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie ojcostwa,
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem (ustalenie, zmiana kontaktów),
 • władzę rodzicielską – ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • wydanie zarządzeń opiekuńczych, w tym w sprawach wyrażenia zgody na wydanie paszportu dla dziecka, w przedmiocie zarządu majątkiem dziecka,
 • przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody na wniosek jej osoby najbliższej lub w trybie nagłym.