prawo-spadkowe

Prawo spadkowe

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, obejmujące zarówno udzielanie porad prawnych, jak również reprezentację klientów w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych, w tym m.in. w sprawach o:

  • przyjęcie i odrzucenie spadku,
  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,
  • dział spadku,
  • ustalenie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe,
  • zachowek.